* Chơi game quá 180 phút mỗi ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe